Załóż konto | Przypomnij hasło
Inne hasła z tej kategorii:

Lekcja 2 - Co to jest akcja, obligacja?


Jak już wiesz na giełdzie papierów wartościowych handluje się papierami wartościowymi. Papierem wartościowym może być akcja, obligacja. W Polsce są to: akcje, prawa do akcji, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne.
Ogólnie mówiąc, papier wartościowy jest dokumentem, z którego wynika dla jego właściciela określone prawo, np. do otrzymywania odsetek, udziału w zysku spółki itp. Skupmy się na najważniejszych z nich:

Akcje

Akcje są rodzajem papierów wartościowych. Posiadacze akcji, czyli akcjonariusze, są współwłaścicielami części majątku spółki akcyjnej, takiej, której akcje są dopuszczone do publicznego obrotu, czyli można nimi handlować na publicznym rynku kapitałowym (na GPW).
Majątek spółki jest podzielony na równe części – właśnie akcje, które w drodze emisji (na rynku pierwotnym) są sprzedawane, a którymi później obraca się na giełdzie (na rynku wtórnym).
Oczywiście spółka taka musi spełniać szereg innych wymogów o których póki co nie będę pisał.

Akcjonariusz (osoba, która zakupiła akcje), uzyskuje prawo do udziału w zysku, wypracowanym przez spółkę. Ma również możliwość zarządzać lub w jakiś sposób wpływać na działalność spółki ( dotyczy to akcjonariuszy którzy mają bardzo dużo akcji i są głównymi ich udziałowcami)
Bardzo ważny jest podział na akcje zwykłe i uprzywilejowane. To uprzywilejowanie może oznaczać pewne dodatkowe uprawnienia, na przykład w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub w prawie do dywidendy. Zazwyczaj akcja zwykła uprawnia do oddania 1 głosu a akcja uprzywilejowana może uprawniać do oddania np. 5 lub nawet 20 głosów na walnym zgromadzeniu.
Należy sobie uzmysłowić, że nabywając akcję, tak jak to pisałem wcześniej - stajemy się współwłaścicielem przedsiębiorstwa, które niekoniecznie musi dobrze funkcjonować.
Musimy zatem pamiętać o wynikających z tego konsekwencjach, z możliwością utraty zainwestowanych środków. Zapewne niewielka pociechą będzie to, że nie możemy stracić więcej niż zainwestowany na początku kapitał. Z tego też powodu bardzo ważne jest prawidłowe wybranie papierów wartościowych, w które chcemy zainwestować, oraz czasu, kiedy chcemy to zrobić. Cechą akcji notowanych na giełdzie jest bowiem ich nieustanna wycena przez rynek. Całe rzesze inwestorów kupują akcje w nadziei wzrostu ich kursu, wierząc, że są one niedowartościowane. Równie liczna grupa inwestorów stawia na spadki cen akcji i pozbywa się papierów albo sprzedaje je z powodu braku wolnych środków finansowych. Wszystko to razem tworzy rynkową wycenę akcji spółki.

Obligacje

To kolejny rodzaj papieru wartościowego, w którym emitent (zazwyczaj Skarb Państwa lub miasto) stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (czyli osoby, która zakupiła daną obligację) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego polegającego na wypłaceniu pewnej sumy pieniędzy oraz ewentualnych odsetek. Są to papiery wartościowe masowego obrotu, występują więc w seriach. W przeciwieństwie do akcji obligacje nie dają ich posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach.
Obligatariusza możemy porównać do kredytodawcy, który za określoną cenę (koszt odsetek) pożycza pieniądze emitentowi obligacji. W terminie określonym jako dzień wykupu emitent wykupuje od inwestorów posiadane przez nich obligacje.
Jeżeli chodzi o kontrakty to póki co nie będę się rozpisywał, aczkolwiek pojawi się taki temat w przyszłości

Przejdź do kolejnej lekcji >> Lekcja3


Autor: Macko
Ostatnia aktualizacja: 2009-07-26 09:53.
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG85852.4-0.65%17:09
WIG202476.4-0.80%17:09
WIG20 Fut2452.0-1.13%17:04
WIG20USD629.0-1.01%17:15
mWIG406292.8-0.51%17:09
sWIG8024850.0+0.33%17:09
 Notowania Świat
Dow40287.5-0.93%22:03
Nasdaq17726.9-0.81%22:00
Nikkei40063.8-0.16%8:15
DAX18165.6-1.03%17:31
Ropa WTI78.7-3.26%22:58
Złoto2398.6-1.91%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.28713-0.12%22:00
CHF/PLN4.43227-0.12%22:00
USD/PLN3.94056+0.04%22:00
EUR/USD1.08795-0.17%22:00
GBP/USD1.29108-0.26%22:00
USD/JPY157.509+0.10%22:00
Forum
» Gra - dywidendy 2014 [5]
» Massmedica [3]
» Zbiorczy temat z prośbą o... [10]
» ArenaPL - HiPowerSa [1][ARE]
» Handel walutami [1]
» conajbardziej oplacasiue... [1][IFI]
» witam [1]
» sprzedaż wycofanego ALUMETALu [9][CNT]
» Dywidendy 2023 [0]
» prośba o dodanie ETCGLDRMAU [0]
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl