Załóż konto | Przypomnij hasło
Inne hasła z tej kategorii:

Prawo poboru

Podwyższając kapitał zakładowy Spółka może wyemitować nowe akcje. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy musi podjąć jednak decyzję, komu zaproponować ich objęcie. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego powinna wskazywać również dzień, w którym posiadacze dotychczasowych akcji będą mieli prawo poboru nowych akcji (dzień ustalenia prawa poboru).

Harmonogram

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o emisji akcji z prawem poboru.
2. Dzień ustalenia prawa poboru - na rachunkach posiadaczy akcji zostają zapisane prawa poboru.
3. Notowania prawa poboru na giełdzie.
4. Składanie zapisów podstawowych na akcje nowej emisji.
5. Składanie zapisów dodatkowych.
6. Przydział akcji i ewentualne rozliczenie zapisów dodatkowych.
7. Na rachunkach w miejsce posiadanych praw poboru pojawiają się PNE (prawa do nowej emisji).
8. Notowanie na giełdzie akcji nowej emisji jako PDA.
9. Asymilacja akcji nowej emisji z dotychczas notowanymi na giełdzie akcjami spółki.

Realizacja prawa poboru

W dniu ustalenia prawa poboru na rachunkach inwestycyjnych wszystkich posiadaczy akcji danej spółki pojawia się nowy instrument "prawo poboru". Będzie ono rejestrowane na kontach do zakończenia terminu składania zapisów na akcje nowej emisji. Realizacja prawa poboru polega na złożeniu zapisu na akcje nowej emisji zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego i emisji nowych akcji. W tym celu należy zgłosić się do POK domu maklerskiego prowadzącego nasz rachunek inwestycyjny i na miejscu dokonać zapisu na akcje. Inwestorzy posiadający rachunki internetowe w DM BOŚ SA składają dyspozycje zapisu na akcje za pośrednictwem swojego rachunku (Dyspozycje/ Subskrypcje). W momencie składania zapisu każdy inwestor musi mieć na rachunku inwestycyjnym ilość środków pieniężnych wystarczającą do opłacenia akcji na które się zapisuje.

Jeżeli posiadacz praw poboru nie złoży zapisu na akcje nowej emisji (zapis podstawowy) lub też nie zbędzie praw na giełdzie, wraz z upływem terminu składania zapisów na nowe akcje, prawa poboru znikają z kont ich posiadaczy. W przypadku Inwestorów nabywających prawa poboru na giełdzie nie tylko nastąpi utrata praw poboru, ale również stracą oni bezpowrotnie gotówkę wydatkowaną na ich nabycie.

Emisja akcji z prawem poboru przeznaczona jest dla dotychczasowych akcjonariuszy. Stosunek pomiędzy posiadanymi prawami poboru i przypadającymi na nie do objęcia akcjami nowej emisji jest tak ustalony, ze w przypadku złożenia zapisów przez wszystkich uprawnionych inwestorów zgodnie z posiadanymi przez nich prawami poboru, cała emisja zostałaby objęta.

Nie wszyscy akcjonariusze korzystają jednak z przysługującego im prawa i zapisują się na akcje. Inni z kolei chętnie nabyliby więcej akcji niż wynika z posiadanych przez nich praw poboru. Aby zatem akcje oferowane zostały sprzedane w całości, akcjonariusze którym przysługuje prawo poboru (ci którzy byli posiadaczami akcji w dniu ustalenia prawa poboru) są uprawnieni w terminie jego wykonania do złożenia zapisu dodatkowego obejmującego dowolną liczbę akcji, ale nie większą niż całkowita liczba akcji w ofercie.

Na rachunkach Inwestorów, którzy dokonali zapisu na akcje nowej emisji w miejsce praw poboru pojawiają się prawa do akcji nowej emisji (PNE). Po zakończeniu całego procesu podwyższenia kapitału PNE staną się akcjami.

Notowanie praw poboru na giełdzie

Prawo poboru może być przedmiotem obrotu jako samodzielny instrument. Jest ono notowane na giełdzie od następnego dnia sesyjnego po dniu podania przez emitenta informacji o cenie emisyjnej akcji nowej emisji, nie wcześniej jednak niż następnego dnia sesyjnego po dniu ustalenia prawa poboru. Ostatnim dniem notowania jest sesja giełdowa odbywająca się trzeciego dnia sesyjnego przed dniem zakończenia przyjmowania zapisów na akcje.

Na następnej sesji giełdowej po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem poboru, kurs akcji podawany jest z oznaczeniem "bp" (bez prawa poboru).

Kursem odniesienia na pierwsza sesję giełdową po ostatnim dniu uprawniającym do nabycia akcji z prawem poboru (D) jest ostatni kurs zamknięcia pomniejszony o teoretyczną wartość prawa poboru (w przypadku, gdy kurs akcji z prawem poboru jest wyższy od ceny emisyjnej nowych akcji).


Autor: Macko, Silvestris
Ostatnia aktualizacja: 2009-06-21 22:34.
GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG85852.4-0.65%17:09
WIG202476.4-0.80%17:09
WIG20 Fut2452.0-1.13%17:04
WIG20USD629.0-1.01%17:15
mWIG406292.8-0.51%17:09
sWIG8024850.0+0.33%17:09
 Notowania Świat
Dow40287.5-0.93%22:03
Nasdaq17726.9-0.81%22:00
Nikkei40063.8-0.16%8:15
DAX18165.6-1.03%17:31
Ropa WTI78.7-3.26%22:58
Złoto2398.6-1.91%22:00
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.28713-0.12%22:00
CHF/PLN4.43227-0.12%22:00
USD/PLN3.94056+0.04%22:00
EUR/USD1.08795-0.17%22:00
GBP/USD1.29108-0.26%22:00
USD/JPY157.509+0.10%22:00
Forum
» Gra - dywidendy 2014 [5]
» Massmedica [3]
» Zbiorczy temat z prośbą o... [10]
» ArenaPL - HiPowerSa [1][ARE]
» Handel walutami [1]
» conajbardziej oplacasiue... [1][IFI]
» witam [1]
» sprzedaż wycofanego ALUMETALu [9][CNT]
» Dywidendy 2023 [0]
» prośba o dodanie ETCGLDRMAU [0]
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl