Załóż konto | Przypomnij hasło
Filtruj wg spółki:
cesarz ELEKTRIM
Wyświetleń: 3137. Obserwuje: 0 osób.
Post: #1 
2007-07-31 20:10

Usunięty

Posty: 0
Shouty: 0
0
Elektrim żąda od Skarbu państwa wydania wszystkich posiadanych akcji ZE PAK w dniu 3 sierpnia 2007 r. - podała spółka w komunikacie we wtorek. "Elektrim SA wezwał Skarb Państwa do wykonania zobowiązania zawartego w Porozumieniu z dnia 29 kwietnia 2005 roku pomiędzy Skarbem Państwa a Elektrim SA polegającego na obowiązku zbycia na rzecz Elektrim SA wszystkich należących aktualnie do Skarbu Państwa akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA (PAK)" - poinformowała spółka w komunikacie. Zdaniem spółki, Elektrim wypełnił zapisy Umowy Prywatyzacyjnej oraz powyższego Porozumienia, które dają mu podstawę do domagania się przeniesienia akcji. Spółka podwyższyła kapitał ZE PAK SA oraz zorganizowała finansowanie dla inwestycji Pątnów II. "Natomiast Skarb Państwa dotychczas nie wykonał swoich zobowiązań. W związku z powyższym Elektrim SA wezwał Skarb Państwa do stawienia się w dniu 3 sierpnia 2007 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w celu zawarcia umowy przenoszącej wszystkie aktualnie posiadane przez Skarb Państwa akcje ZE PAK SA na Elektrim SA" - czytamy dalej w komunikacie. Porozumienie z 2005 roku przewidywało, że po przekazaniu dokumentacji dotyczącej finansowania bloku Pątnów II MSP sprzeda Elektrimowi kolejne akcje PAK-u. W czerwcu Elektrim wezwał Skarb Państwa do zapłaty 1.997 mln zł roku jako odszkodowania z tytułu niewykonania zobowiązań wynikających z zapisów umowy prywatyzacyjnej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) z 1999 roku oraz porozumienia z 2005 roku, Główny inwestor w Elektrimie, Zygmunt Solorz-Żak wielokrotnie deklarował, że choć Elektrim preferuje realizację prawa pierwokupu akcji ZE PAK od Skarbu Państwa i pozostanie w tej spółce, dopuszcza też m.in. wyjście z niej poprzez odstąpienie od umowy prywatyzacyjnej za zwrotem poniesionych nakładów. W maju KGHM Polska Miedź zadeklarował, że jest zainteresowany zakupem akcji ZE PAK od Skarbu Państwa, jeśli ten wyrazi taką wolę, i w takiej sytuacji zostanie zmodyfikowany plan nakładów inwestycyjnych. Wcześniej koncern zaprezentował plan inwestycji na lata 2007-2016 przewidujący wydatkowanie 16,3 mld zł. Na energetykę jest w nim przewidziane 1.362 mln zł, w tym na akcje ZE PAK. Skóra mówił wówczas, że jeśli chodzi o projekt kupna ZE PAK, są dwie możliwości przejęcia akcji od Elektrimu: bezpośrednio od tej spółki, albo od Skarbu Państwa, jeśli Elektrim odstąpi od umowy prywatyzacyjnej. Wtedy Elektrim przekaże akcje ZE PAK do MSP w zamian za zwrot nakładów inwestycyjnych na ZE PAK, które były szacowane wcześniej przez Solorza-Żaka na znacznie ponad 1 mld zł. Ostatnio jednak w mediach pojawiała się kwota 2 mld zł. W marcu spółka Embud, posiadająca obecnie 38,5% akcji ZE PAK, powróciła do grupy kapitałowej Elektrimu. Skarb Państwa nadal posiada 50% akcji elektrowni, choć kontrolę operacyjna przekazał - w ramach umowy prywatyzacyjnej - Elektrimowi.

Post: #2 
2007-08-04 14:13

Usunięty

Posty: 0
Shouty: 0
0
I znowu wytrzepali leszcza. caly tygodniowy wzrost poszedl sie tego. bralem po 9.68 oddalem po 10.75 z +10% spekulacyjnym zyskiem. odkupilem po 11.04 bo ladnie w gore dalej szlo aby oddac w piatek za 9.90 na -10% :DDD nie mam zdania na temat

Post: #3 
2007-08-10 18:05

Usunięty

Posty: 0
Shouty: 0
0
Zarząd Elektrim SA (Spółka, Elektrim) informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2007 r. pełnomocnicy Spółki złożyli w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych, wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu. Podejmując tę trudną decyzję Zarząd kierował się koniecznością sprawiedliwego zaspokojenia wszystkich wierzycieli. Obecnie bowiem, pomimo tego, iż majątek Spółki pozwala na pełne pokrycie jej zobowiązań, to jest on niemal w całości zabezpieczony do kwoty 725 mln EURO na rzecz Obligatariuszy. Utrzymywanie zabezpieczeń uniemożliwia dysponowanie majątkiem, a tym samym pozyskanie środków, których Elektrim nie może zdobyć w inny sposób, gdyż nie prowadzi działalności operacyjnej. Zabezpieczenia te, tak jak i szereg innych skrajnie niekorzystnych dla Elektrimu rozwiązań, zostały wprowadzone w wyniku zmiany Umowy Powierniczej i Warunków Obligacji w listopadzie 2002 r. przez nałożenie na Elektrim wyłącznie zobowiązań, a nadanie uprawnień jedynie Obligatariuszom (RB nr 171/02 i RB nr 172/02). Zabezpieczenia te nadal obciążają majątek Elektrim SA , mimo iż Spółka do chwili obecnej spłaciła kwotę ponad 650 mln EURO, przy wyemitowanych w 1999 r. obligacjach o wartości 440 mln EURO. Należy podkreślić, że w październiku 2006 r. Spółka jednorazowo spłaciła kwotę 525 mln EURO (RB nr 45/2006). Spłaty te nie spowodowały żadnej reakcji ze strony Obligatariuszy i zwolnienia jakiegokolwiek zabezpieczenia. Dodatkowo z wyroku z 20 czerwca 2007 r. (RB nr 23/2007) wynika, iż zachodzi konieczność kolejnej płatności na rzecz Obligatariuszy w wysokości około 40 mln EURO. Zobowiązanie to wynika ze zwłoki Powiernika w przekazaniu Obligatariuszom wyżej wymienionych i zapłaconych wcześniej przez Elektrim kwot. Zwłoka spowodowana była groźbami i wysuwaniem bezpodstawnych roszczeń przez Vivendi SA (Vivendi). Majątek Elektrimu jest również obciążony zabezpieczeniami na rzecz Vivendi SA, które wraz z jej spółką zależną Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. (ET) mnoży niczym nieuzasadnione roszczenia wobec Elektrimu , choć to ET i Vivendi nie podporządkowały się wyrokowi Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu z dnia 26 listopada 2004 r. (RB nr 48/04). W konsekwencji podmioty te są odpowiedzialne za wykonanie przez Deutsche Telekom Opcji Kupna (RB nr 7/2005, RB nr 8/2005, RB nr 22/2006, RB 41/2006). Działania te spowodowały, iż Elektrim został uwikłany przez Vivendi i ET w kilkadziesiąt sporów prawnych w Polsce i za granicą. Z powodu szkodliwych działań Vivendi i ET, Elektrim złożył przeciwko nim pozew z roszczeniem o odszkodowanie w wysokości 9 707 409 804 PLN. Celem Obligatariuszy i Vivendi jest sparaliżowanie działalności Elektrimu oraz przejęcie jego całego majątku wskutek nieuzasadnionych i bezpodstawnych żądań. W tej sytuacji Zarząd pozbawiony został możliwości prowadzenia bieżącej działalności i zmuszony jest skupić się głównie na obronie interesów Spółki przed wrogimi działaniami. Członkowie organów Spółki stali się obiektem bezpardonowych ataków i kłamliwych zarzutów, prowadzonych również przy wykorzystaniu mediów. Działania te podejmowane są kosztem innych podmiotów i ze szkodą dla wykonywania przez Elektrim zobowiązań wobec osób trzecich, w tym spółek zależnych. Dlatego też Elektrim SA nie był i nie jest w stanie wypełniać swoich kontraktowych zobowiązań. Mimo to Zarząd Elektrimu nie ugiął się pod presją i z równą wcześniejszej determinacją zdecydował się bronić interesów Spółki, jej akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników. Z przyczyn powyżej wskazanych Zarząd został zmuszony posłużyć się środkiem, dzięki któremu uregulowanie stosunków z Obligatariuszami, Vivendi i innymi wierzycielami nastąpi pod kontrolą sądu.

Post: #4 
2007-08-10 18:06

Usunięty

Posty: 0
Shouty: 0
0
Zarząd Elektrim SA informuje, iż wystąpił do Vivendi SA z żądaniem zapłaty kwoty 40 mln EUR tytułem odszkodowania za bezprawne działania Vivendi SA, w wyniku których Powiernik Obligacji opóźnił przekazanie Obligatariuszom kwoty 525 mln EUR wpłaconej przez Elektrim SA 26 października 2006 r. (RB nr 45/2006). Konieczność zapłaty przez Elektrim SA kwoty 40 mln EUR w celu całkowitego umorzenia obligacji, których Elektrim SA był gwarantem, wynika z orzeczenia Sądu w Londynie z dnia 20 czerwca 2007 r. (RB nr 23/2007).

Post: #5 
2007-08-10 22:38

Usunięty

Posty: 0
Shouty: 0
0
ktos sie bawi w niego ze mna? ten papier kazdego nauczy pokory. obecnie jest to chyba najbardziej niedowartosciowana spolka na GPW, posiadajaca niezle aktywa (Polska Telefonia Cyfrowa, elektrownia Patnow Adamow Konin, Port Praski na warszawskiej Pradze). oczywiscie aktywa te sa przedmiotem wielu spraw sadowych. w najblizszym czasie powinno sie cos w temacie wyjasnic. elektrim wyemitowal obligacje stad strona w konfliktach sa obligatariusze- mimo ich splacenia pieniedzmi od DT (ktory jest zainteresowany przejeciem calosci PTC) pozostaje jeszcze jakas tam kwota wobec nich do uregulowania. Vivendi- francuski wspoludzialowiec rosci sobie pretensje do wiekszosci procentowej posiadanych przez Elektrim papierow PTC. czyli tez jest do splacenia. Dodatkowo pan Solorz zada od Skarbu Panstwa odszkodowania za naklady poniesione na modernizacje i rozbudowe zespolu elektrowni PAK. Elektrim posiada w nim 38% udzialow, reszta nalezy do Skarbu Panstwa. SP nie ma zamiaru odsprzedawac Elektrimowi reszty udzialow wiec Solorz chce sie wycofac odsprzedajac udzialy KGHM lub innemu inwestorowi zagranicznemu. Po odsprzedazy pakietu PAK bylaby kasa na koncowe splacenie obligatariuszy oraz zaplate spornej kwoty francuzom z Vivendi. Wszystko zalezy od tego jakie oferty zloza ewentualni zainteresowani przyszli nabywcy. cena akcji wyglada jakby spolka stala na skraju bankructwa. w kazdym razie kto lubi adrenaline zapraszam

Post: #6 
2007-08-10 22:38

Usunięty

Posty: 0
Shouty: 0
0
Decydując się na złożenie w sądzie wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, zarząd Elektrimu kierował się koniecznością sprawiedliwego zaspokojenia wszystkich wierzycieli - tłumaczy spółka w komunikacie. Podobna tematykaElektrim miał 387,43 mln zł zysku netto w II kw. 2007 r., zarobił dzięki Rafako W dalszej jego treści czytamy, że: "majątek spółki pozwala co prawda na pełne pokrycie jej zobowiązań, ale jest on niemal w całości zabezpieczony do kwoty 725 mln euro na rzecz obligatariuszy. Utrzymywanie zabezpieczeń uniemożliwia dysponowanie majątkiem, a tym samym pozyskanie środków, których Elektrim nie może zdobyć w inny sposób, gdyż nie prowadzi działalności operacyjnej. Zabezpieczenia te, tak jak i szereg innych skrajnie niekorzystnych dla Elektrimu rozwiązań, zostały wprowadzone w wyniku zmiany Umowy Powierniczej i Warunków Obligacji w listopadzie 2002 r. przez nałożenie na Elektrim wyłącznie zobowiązań, a nadanie uprawnień jedynie Obligatariuszom. Zabezpieczenia te nadal obciążają majątek Elektrimu, mimo że spółka do chwili obecnej spłaciła kwotę ponad 650 mln euro, przy wyemitowanych w 1999 r. obligacjach o wartości 440 mln euro. W październiku 2006 r. spółka jednorazowo spłaciła kwotę 525 mln euro. Spłaty te nie spowodowały żadnej reakcji ze strony Obligatariuszy i zwolnienia jakiegokolwiek zabezpieczenia. Dodatkowo z wyroku z 20 czerwca 2007 r. wynika, iż zachodzi konieczność kolejnej płatności na rzecz Obligatariuszy w wysokości około 40 mln EURO. Zobowiązanie to wynika ze zwłoki Powiernika w przekazaniu Obligatariuszom wyżej wymienionych i zapłaconych wcześniej przez Elektrim kwot. Zwłoka spowodowana była groźbami i wysuwaniem bezpodstawnych roszczeń przez Vivendi. Majątek Elektrimu jest również obciążony zabezpieczeniami na rzecz Vivendi SA, które wraz z jej spółką zależną Elektrim Telekomunikacja Sp. z o.o. (ET) mnoży niczym nieuzasadnione roszczenia wobec Elektrimu , choć to ET i Vivendi nie podporządkowały się wyrokowi Trybunału Arbitrażowego w Wiedniu z dnia 26 listopada 2004 r. W konsekwencji podmioty te są odpowiedzialne za wykonanie przez Deutsche Telekom Opcji Kupna. Działania te spowodowały, iż Elektrim został uwikłany przez Vivendi i ET w kilkadziesiąt sporów prawnych w Polsce i za granicą. Z powodu szkodliwych działań Vivendi i ET, Elektrim złożył przeciwko nim pozew z roszczeniem o odszkodowanie w wysokości 9 707 409 804 PLN. Celem Obligatariuszy i Vivendi jest sparaliżowanie działalności Elektrimu oraz przejęcie jego całego majątku wskutek nieuzasadnionych i bezpodstawnych żądań. W tej sytuacji Zarząd pozbawiony został możliwości prowadzenia bieżącej działalności i zmuszony jest skupić się głównie na obronie interesów Spółki przed wrogimi działaniami. Członkowie organów spółki stali się obiektem bezpardonowych ataków i kłamliwych zarzutów, prowadzonych również przy wykorzystaniu mediów. Działania te podejmowane są kosztem innych podmiotów i ze szkodą dla wykonywania przez Elektrim zobowiązań wobec osób trzecich, w tym spółek zależnych. Dlatego też Elektrim nie był i nie jest w stanie wypełniać swoich kontraktowych zobowiązań. Mimo to zarząd Elektrimu nie ugiął się pod presją i z równą wcześniejszej determinacją zdecydował się bronić interesów Spółki, jej akcjonariuszy, kontrahentów i pracowników. Z przyczyn powyżej wskazanych Zarząd został zmuszony posłużyć się środkiem, dzięki któremu uregulowanie stosunków z Obligatariuszami, Vivendi i innymi wierzycielami nastąpi pod kontrolą sądu." - głosi piątkowy komunikat Elektrimu. W osobnym komunikacie Elektrim informuje o wystąpieniu do Vivendi z żądaniem zapłaty kwoty 40 mln euro odszkodowania za "bezprawne działania", w wyniku których powiernik obligacji opóźnił przekazanie obligatariuszom kwoty 525 mln euro wpłaconej przez Elektrim 26 października 2006 r. Konieczność zapłaty przez Elektrim kwoty 40 mln EUR w celu całkowitego umorzenia obligacji, których Elektrim był gwarantem, wynika z orzeczenia Sądu w Londynie z dnia 20 czerwca 2007 r. - zaznacza spółka.

GPWŚwiatWaluty
 Notowania GPW
WIG76516.0-0.84%12-07
WIG202288.8-0.91%12-07
WIG20 Fut2289.0-1.17%12-07
WIG20USD570.1-1.07%12-07
mWIG405677.6-0.90%12-07
sWIG8022034.3-0.26%12-07
 Notowania Świat
Dow36117.4+0.17%12-07
SP500 Fut4585.0-0.02%2:49
Nikkei32392.1-1.42%2:39
DAX16629.0-0.16%12-07
Ropa WTI70.3+0.95%2:59
Złoto2032.1+0.17%2:59
 Notowania Waluty
EUR/PLN4.33379+0.05%2:59
CHF/PLN4.58989+0.12%2:59
USD/PLN4.01735+0.10%2:59
EUR/USD1.07877-0.05%2:59
GBP/USD1.25899-0.01%2:59
USD/JPY143.395-0.58%2:59
Forum
» Co się dzieje ? [3][K2H]
» Zbiorczy temat z prośbą o... [0]
» 2100% zysku - MINIMUM! [41][MRC]
» Tu napisz pytanie? [55]
» Sprzedaż akcji [1][STH]
» Sanwil - proszę Państwa! [24][SNW]
» ###Prośba o dodanie SCANWAY... [0]
» Sfinks - wstaje z popiołów! [0][SFS]
» Prośba o dodanie RRH Roof... [0]
» ##Prośba o dodanie Inventionmed... [0]
Blogi - najnowsze wpisy
»thomasoo: Kozak podbija giełde XDD
»gra: Dni bez sesji 2016
»sygnaly-at: Jeden wykres zastępuje 1000 słów - MSW
»gra: Podsumowanie roku w grze, 2014 w liczbach
»gra: GPW dni bez sesji w roku 2015
Dane giełdowe dostarcza Statica - statica.pl